تبدیل واحدها به یک دیگر

این سرویس برای استفاده چه کسانی آماده شده است ؟

این سرویس برای کسانی آماده شده که نیاز به تبدیل یک واحد به واحد دیگر را دارند ، تبدیل هایی که این ابزار ازش پشتیبانی میکنه تعدادشون خیلی زیاده و به مرور زیادتر هم میشه ، چون به مرور در حال برنامه نویسی و تکمیل شدن هستش . در ادامه به لیستی از این واحدها و عملیات هاشون اشاره میکنیم با ما همراه باشید .


این ابزار از چه نوع کمیت های پشتیبانی میکنه ؟

ابزاری که در پیش روی شماست ، تا تاریخ تنظیم این نوشته از 10 کمیت مختلف که شامل : طول(Length) مساحت (Area) وزن(Weight) حجم (Volume) دما (Temperature) زمان (Time) فرکانس (Frequency) سرعت (Speed) فشار(pressure) دیجیتال (Digital) میباشد پشتیبانی میکند . در ادامه میتوانید از تبدیلاتی که پشتیبانی میشود دیدن کنید


در قسمت تبدیل طول (Length) ما از تبدیلات زیر پشتیبانی میکنیم :

شما میتوانید کمیت هایی که در ادامه ذکر میشود را که شامل: متر(Meter) سانتی متر (Centimeter) میلی متر (Millimeter) اینچ (Inch) فوت (Foot) مایل(Mile) را به یک دیگر تبدیل کنید


در قسمت تبدیل مساحت(Area) از تبدیلات زیر پشتیبانی میکنیم :

شما میتوانید کمیت هایی که در ادامه ذکر میشود را که شامل : متر مربع (Meter2) سانتی متر مربع (Centimeter2) میلی متر مربع(Millimeter2) اینچ مربع (Inch2) فوت مربع (Foot2) مایل مربع(Mile2) هکتار(Hectare) و کیلومتر مربع (kilometer2) را به یک دیگر تبدیل کنید .


در قسمت تبدیل وزن(Weight) از تبدیلات زیر پشتیبانی میکنیم :

شما میتوانید کمیت هایی که در ادامه ذکر میشود را که شامل : میلی گرم (Milligram) گرم (gram) کیلوگرم (Kilogram) اونس(ounce) پوند (Pounds) تن (ton) را به یک دیگر تبدیل کنید


در قسمت تبدیل حجم(Volume) از تبدیلات زیر پشتیبانی میکنیم :

شما میتوانید کمیت هایی که در ادامه ذکر میشود را که شامل : میلی لیتر ( CMilliliter ) سی سی ( CC ) سانتی متر مکعب ( Cm3 ) لیتر (liter) کیلو لیتر ( kilo liter ) متر مکعب (M3) کیلومتر مکعب (Km3) قاشق چای خوری (tsp) قاشق غذاخوری (Km3) اینچ مکعب (in3) فلوید اونس ( fluid ounce ) فنجان ( Cup ) گالن (Gal) فوت مکعب (ft3) را به یک دیگر تبدیل کنید


در قسمت تبدیل دما (Temperature) از تبدیلات زیر پشتیبانی میکنیم :

شما میتوانید کمیت هایی که در ادامه ذکر میشود را که شامل : سانتی گراد (Centigrade) - فارنهایت (Fahrenheit) کلوین (Kelvin) رانکین (Rankine) را به یک دیگر تبدیل کنید


در قسمت تبدیل زمان (Time) از تبدیلات زیر پشتیبانی میکنیم :

شما میتوانید کمیت هایی که در ادامه ذکر میشود را که شامل : نانوثانیه (Ns) میکروثانیه (Mu) میلی ثانیه (Ms) ثانیه (Second) دقیقه (Minute) ساعت (Hour) روز (Day) هفته (Week) ماه (Month) سال (Year) را به یک دیگر تبدیل کنید


در قسمت تبدیل فرکانس (Frequency) از تبدیلات زیر پشتیبانی میکنیم :

شما میتوانید کمیت هایی که در ادامه ذکر میشود را که شامل : هرتز (Hertz) کیلوهرتز (kHz) مگاهرتز (MHz) گیگاهرتز (GHz) دور در دقیقه (rpm) رادیان بر ثانیه (rad/s) را به یک دیگر تبدیل کنید


در قسمت تبدیل سرعت (Speed) از تبدیلات زیر پشتیبانی میکنیم :

شما میتوانید کمیت هایی که در ادامه ذکر میشود را که شامل : متر بر ثانیه (m/s) کیلومتر بر ساعت (km/h) مایل بر ساعت (m/h) نات (knot) فوت بر ثانیه (ft/s) را به یک دیگر تبدیل کنید


در قسمت تبدیل فشار(pressure) از تبدیلات زیر پشتیبانی میکنیم:

شما میتوانید کمیت هایی که در ادامه ذکر میشود را که شامل : پاسکال (Pa) بار (bar) پوند بر اینچ (psi) را به یک دیگر تبدیل کنید


در قسمت تبدیل دیجیتال (Digital) از تبدیلات زیر پشتیبانی میکنیم :

شما میتوانید کمیت هایی که در ادامه ذکر میشود را که شامل : بیت (bit) کیلوبیت (Kb) مگابیت (Mb) گیگابیت (Gb) ترابیت (Tb) بایت (Byte) کیلو بایت (KB) مگابایت (MB) گیگابایت (GB) ترابایت (TB) را به یک دیگر تبدیل کنید